Assessoria Juan A. Villanova S.L. és una empresa familiar amb més de 25 anys d’experiència. Constituïda l’any 1998 per Juan Antonio Villanova Milan, prèviament gestor a la Gestoria Pla de Barcelona, i empresari individual fins a la constitució d’aquesta.

Va col·laborar amb diversos advocats d’entitats financeres com la Caixa i Caixa d’Enginyers, i amb diferents notaris de Barcelona, especialment amb Juan José Suárez Losada, José Galvan Ascanio, Roberto Follia Camps, Antonio Ventura Traveset (actualment inactius); Fco. Javier Hernández Alonso, Juan José López Burniol, José Marqueño de Llano, Joan Rúbies Mallol, i Miquel Tarragona Coromina.

L’any 2009 és succeïda i regentada per la seva filla Gisela Villanova Garcia, advocada col·legiada a l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona núm. 29351 i gestora administrativa col·legiada núm. 3580. Gerent de l’empresa, realitzant tasques d’advocada i assessoria fiscal. Col·labora amb la Notaria Rúbies-Tarragona C.B. en tasques d’assessorament fiscal i realització de treballs i aplicacions tributàries.

L’empresa està especialitzada en la tramitació de documents, prestació de serveis jurídics, administratius i comptables, realització d’actes i negocis jurídics sobre béns immobles, matèria successòria i matèria d’ITPAJD.

El seu objectiu és atendre de forma personal la voluntat del client i donar una solució ràpida i efectiva a un preu equilibrat.